ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Member info
Συμπλήρωσε το επώνυμό σου.
Συμπλήρωσε το μικρό όνομα.
Συμπλήρωσε τον αριθμό της κάρτας μέλους. Ο αριθμός βρίσκεται στην μπροστά όψη της κάρτας. Αν δεν έχεις κάρτα μέλους μπορείς να παραγγείλεις τώρα μία εδώ
Αν δεν έχετε λογαριασμό email αφήστε το πεδίο κενό.
gdpr
Επιλέγοντας «Αποδέχομαι» επιβεβαιώνετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στο παρόν έντυπο αυτή είναι αληθείς και ακριβείς και ότι εσείς είστε το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων για τα οποία ασκείτε τα δικαιώματά σας. Κάθε πρόσωπο που παρανόμως αποκτά ή επιχειρεί να αποκτήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε δίωξη. Κατανοείτε επίσης ότι η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρέπει να επαληθεύσει την ταυτότητά σας και ότι ενδέχεται να είναι απαραίτητο να έρθει ξανά σε επικοινωνία μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. Κατανοείτε επιπροσθέτως ότι το αίτημα σας δεν θα είναι έγκυρο έως ότου η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.