ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

New card validation

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιούνται με αυτά που υπάρχουν στο Υπουργείο Εσωτερικών της ενότητας “Μάθε που ψηφίζεις“.

Αν έχετε διπλό επώνυμο συμπληρώστε μόνο το πρώτο.
Συμπληρώστε το μικρό σας όνομα όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητά σας (πχ ΙΩΑΝΝΗΣ και όχι ΓΙΑΝΝΗΣ). Αν έχετε διπλό όνομα αναγράψτε μόνο το πρώτο.
Η μορφή της ημερομηνίας πρέπει να είναι στη μορφή: DD/MM/YYYY (πχ. 01/01/1978)
Αν έχετε διπλό πατρώνυμο συμπληρώστε μόνο το πρώτο (πχ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ γράψτε μόνο ΙΩΑΝΝΗΣ)
Αν έχετε διπλό μητρώνυμο συμπληρώστε μόνο το πρώτο (πχ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ γράψτε μόνο ΜΑΡΙΑ)
gdpr
Επιλέγοντας «Αποδέχομαι» επιβεβαιώνετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στο παρόν έντυπο αυτή είναι αληθείς και ακριβείς και ότι εσείς είστε το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων για τα οποία ασκείτε τα δικαιώματά σας. Κάθε πρόσωπο που παρανόμως αποκτά ή επιχειρεί να αποκτήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε δίωξη. Κατανοείτε επίσης ότι η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρέπει να επαληθεύσει την ταυτότητά σας και ότι ενδέχεται να είναι απαραίτητο να έρθει ξανά σε επικοινωνία μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. Κατανοείτε επιπροσθέτως ότι το αίτημα σας δεν θα είναι έγκυρο έως ότου η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.