Λίγα από πολλούς

Αυτό είναι το νέο μοντέλο χρηματοδότησης της Νέας Δημοκρατίας. Με διαφάνεια και με σεβασμό στον Έλληνα φορολογούμενο.
Donate validation
Η μορφή της ημερομηνίας πρέπει να είναι στη μορφή: DD/MM/YYYY (πχ. 01/01/1978)
Κάνοντας μια δωρεά στη Νέα Δημοκρατία συμφωνώ με τους όρους που ορίζονται στο Νόμο 4304/2014

Η Δωρεά δεν σχετίζεται με την εγγραφή μέλους ή την ανανέωση της κάρτας μέλους της Νέας Δημοκρατίας