Λίγα από πολλούς

Αυτό είναι το νέο μοντέλο χρηματοδότησης της Νέας Δημοκρατίας. Με διαφάνεια και με σεβασμό στον Έλληνα φορολογούμενο.

Συμπληρώστε το ποσό